KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ BAŞ DÖVLƏT TEXNİKİ NƏZARƏT MÜFƏTTİŞLİYİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ

BAŞ DÖVLƏT TEXNİKİ NƏZARƏT MÜFƏTTİŞLİYİBAŞ MÜFƏTTİŞLİK

Ünvan: Bakı, Az1106, Nəcəf Nərimanov küçəsi 7a

Şəhər nömrələri: (012) 562-74-18, (012) 562-69-24, (012) 562-69-27

Email: bdtnm@texnaz.gov.az

Faks: (012) 562-69-27

Çağrı Mərkəzi: 1652

BAŞ DÖVLƏT TEXNİKİ NƏZARƏT MÜFƏTTİŞLİYİNİN MƏSUL ŞƏXSLƏRİNİN ƏLAQƏ NÖMRƏLƏRİ VƏ E-MAİL ÜNVANLARI

Vəzifəsi, adı, Soyadı Telefon nömrəsi E-mail ünvanı
Rəis – Ağakişi Alıyev (012) 562-74-18 bdtnm@texnaz.gov.az
Rəis müavini – Elşən Rzazadə (012) 562-61-47 elshen.rzazade@texnaz.gov.az
Baş məsləhətçi – Azər Qarayev (012) 562-69-27 azer.qarayev@texnaz.gov.az
Bakı şəhəri DTNM-nin rəisi - Rza Kərimov (012) 562-73-49 r.kerimov@texnaz.gov.az
Aparıcı məsləhətçi–Sona Məmmədova 012-562-74-23 sona.memmedova@texnaz.gov.az
Aparıcı məsləhətçi – Həbib Əbilov 077-523-30-01 habib.abilov@texnaz.gov.az
Baş məsləhətçi – Vüqar Əliyev 012-561-96-41 vugar.aliyev@texnaz.gov.az