KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ YANINDA BAŞ DÖVLƏT TEXNİKİ NƏZARƏT XİDMƏTİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ YANINDA

BAŞ DÖVLƏT TEXNİKİ NƏZARƏT XİDMƏTİİPOTEKA

Xidmətin adı: Texnikanın özgəninkiləşdirilməsi və girov qoyulması (ipoteka yüklülüyü).

Xidmətin məzmunu: Traktorlar, həmçinin meşə və kənd təsərrüfatında istifadə edilən digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinin (daşınar əmlakın) ipotekaya yüklülüyünün qeydiyyatı.

İpoteka qeydiyyatı sənədi

İpoteka üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdim olunma forması:

- Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi;

- Fiziki (Hüquqi) şəxslər tərəfindən ərizə;

- İpoteka Müqaviləsi;

- Rüsumların və yığımların ödənilməsi barədə sənəd;

- Texnikanın qeydiyyat şəhadətnaməsi;

- Texnikanın texniki baxış haqqında sənədı;

Xidmət üzrə ödəniş: Ödənişli

Dövlət rüsumunun ödənilməsi üçün rekvizitlər

Alan Bank
Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod: 210005
VÖEN: 1401555071
M/h: AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.I.F.T BİK: CTREAZ22
Hesab №: AZ41NABZ01360100000000003944
Vəsaiti Alan
Adı: Baş Dövlət Texniki Nəzarət Müfəttişliyi
VÖEN: 1700221271
Hesab №: AZ95CTRE00000000000002187701
Büdcə təsnifat kodu: 142340
Büdcə səviyyə kodu: 7

Qeyd: Dövlət rüsumu bank, poçt, plastik kart, elektron ödəmə sistemləri və internet vasitəsi ilə ödənilə bilər.

Dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikası qanunundan çıxarış:Daşınar əşyanın ipotekasının dövlət qeydiyyatına və əlavə dövlət qeydiyyatına alınmasına görə (25.2) 10,00 manat

Xidmətlər barədə məlumatlandırma:

http://www.agro.gov.az

http://www.texnaz.gov.az

tel: (012) 562-74-18