KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ YANINDA BAŞ DÖVLƏT TEXNİKİ NƏZARƏT XİDMƏTİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ YANINDA

BAŞ DÖVLƏT TEXNİKİ NƏZARƏT XİDMƏTİKOTİROVKA SORĞUSU

1. "Maşın və avadanlıqların alınması üçün.

Kotirovka sorğusunun şərtləri

1. Rəngli printer.

2. Kağız kəsən.

a) Laminasiya aparatı;1. "Dövlət qeydiyyat nişanları"nın alınması üçün.

2. "Nəqliyyat vasitələri və onların qoşqularına dövlət texniki baxışının keçirilməsi üçün ölçü cihazlarının alınması"

Kotirovka sorğusunun şərtləri

1. Dövlət qeydiyyat nişanı "Nəqliyyat vasitələri və onların qoşqularının dövlət qeydiyyat nişanları. Tipləri və əsas ölçüləri. Texniki tələblər"ə dair AZS 599-2015 saylı 27 oktyabr 2015-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının Dövlət Standartının tələblərinə uyğun olaraq, Traktor, həmçinin meşə və kənd təsərrüfatında istifadə edilən siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən nəqliyyat vasitələrinə alüminium lövhələrdən hazırlanan "Dövlət qeydiyyat nişanları"nın alınması üçün.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 15 mart tarixli 40 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş "Nəqliyyat vasitələri və onların qoşqularına dövlət texniki baxışının keçirilməsi qaydaları haqqında nümünəvi Əsasnamə" yə əsasən aşağıdakı ölçü cihazlarının alınması üçün

a) Tüstüyə nəzarət protativ cihazı;

b) Avtonəqliyyat vasitələrinin sükan idarə etməsininin boşluğunun ölçü cihazı;

c) Yolda sınama metodu ilə əyləc sisteminin effektivliyinin ölçü cihazı.

d) Gərginlik dəyişdiricisi.

3. 2 dəst ofis mebeli

Təkliflər 25.11.2017-ci il tarixdən gec olmayaraq aşağıdakı ünvana təqdim edilməlidir.

Əlaqələndirici şəxs - Sona Məmmədova. Tel: (012) 562-74-23.