KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ YANINDA BAŞ DÖVLƏT TEXNİKİ NƏZARƏT XİDMƏTİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ YANINDA

BAŞ DÖVLƏT TEXNİKİ NƏZARƏT XİDMƏTİKOTİROVKA SORĞUSU

Satınalınan malların (işlərin və xidmətlərin) siyahısı

1. "Nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat şəhadətnaməsi” İD-1 formatlı 86mm x 54mm ölçülü materialı 24070 ədəd

"Teslin" 167 qr materialdan hazırlanır

2. "Traktor və digər mexaniki nəqliyyat vasitələrini idarə etməkn üçün sürücülük vəsiqəsi" kartın ölçüləri İD-1 formatlı 86mm x 54mm ölçülü materialı 7000 ədəd

"Teslin" 167 qr materialdan hazırlanır.

3. Müxtəlif kitabların çapı 110 ədəd

4. Aylıq hesabatların cilidlənməsi 120 ədədKotirovka sorğusunun şərtləri

1. Malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas göstəricilərini təsdiq edən sənədlər və ya digər məlumatlar;.

2. Dövlət Satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 14-cü maddəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla malların (işlərin və xidmətlərin) zəruri texniki və keyfiyyət xüsusiyyətləri, o cümlədən planlar, çertyojlar və eskizlər, malın miqdarı (həcmi), əlavə xidmətlər, malların göndərilməsinin (işlərin görülməsinin, xidmətlərinin göstərilməsinin) yeri və müddətləri;

3. Malgöndərənlərin (podratçıların) kotirovkada qeyd olunan malların (işlərin və xidmətlərin) yerinə yetirilməsində təcrübəsi;

4. Satınalma müqaviləsinin şərtləri və tərəflərin imzalayacaqları müqavilənin forması;

5. Malların (işlərin və xidmətlərin) qiymətinə onların dəyərindən başqa, digər xərclərin (nəqliyyat, sığorta xərcləri, vergilər və rüsumlar) daxil edilə biləcəyi haqqında məlumat, tender təklifinin qiymətinin hesablanması və ifadə olunması üsulu;

6. Malgöndərənlərin (podratçıların) maliyyə vəziyyəti barədə müvafiq orqanlardan sənədi;

7. Kotirovka təklifləri verilməsinin son müddəti: 15.03.2019-cu il

8. Kotirovka təkliflərinin qüvvədə olma müddəti: 3 gün

Kotirovka təklifləri zərflərinin açılması yeri, günü və saatı: Baş Dövlət Texniki Nəzarət Xidmətində 15mart 2019-cu il, saat 15.00-da.

Satınalmaların təşkili ilə bağlı məlumat almaq üçün tender komissiyasının əlaqələndirici şəxsi: Məmmədova Sona Qoşun qızı-aparıcı məsləhətçi-mühasib., tel: (+99412)562-74-23

KOTİROVKA SORĞUSU

Satınalınan avadanlıqların (işlərin və xidmətlərin) siyahıs

1. Kartric OKİ UTOC 301\310BK,(dörd rəng) 32 ədəd

2. Kartric OKİ UTOC C332 (dörd rəng) 36 ədəd

3. Kartric(Canon 728,CE285A,Epson L210) 4 ədədKotirovka sorğusunun şərtləri

1. Malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas göstəricilərini təsdiq edən sənədlər və ya digər məlumatlar;.

2. Dövlət Satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 14-cü maddəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla malların (işlərin və xidmətlərin) zəruri texniki və keyfiyyət xüsusiyyətləri, o cümlədən planlar, çertyojlar və eskizlər, malın miqdarı (həcmi), əlavə xidmətlər, malların göndərilməsinin (işlərin görülməsinin, xidmətlərinin göstərilməsinin) yeri və müddətləri;

3. Malgöndərənlərin (podratçıların) kotirovkada qeyd olunan malların (işlərin və xidmətlərin) yerinə yetirilməsində təcrübəsi;

4. Satınalma müqaviləsinin şərtləri və tərəflərin imzalayacaqları müqavilənin forması;

5. Malların (işlərin və xidmətlərin) qiymətinə onların dəyərindən başqa, digər xərclərin (nəqliyyat, sığorta xərcləri, vergilər və rüsumlar) daxil edilə biləcəyi haqqında məlumat, tender təklifinin qiymətinin hesablanması və ifadə olunması üsulu;

6. Malgöndərənlərin (podratçıların) maliyyə vəziyyəti barədə müvafiq orqanlardan sənədi;

7. Kotirovka təklifləri verilməsinin son müddəti: 18.03.2019-cu il saat 17:00

8. Kotirovka təkliflərinin qüvvədə olma müddəti: 5 gün

Kotirovka təklifləri zərflərinin açılması yeri, günü və saatı: Baş Dövlət Texniki Nəzarət Xidmətində 19mart 2019-cu il, saat 10.00-da.

Satınalmaların təşkili ilə bağlı məlumat almaq üçün tender komissiyasının əlaqələndirici şəxsi: Məmmədova Sona Qoşun qızı-aparıcı məsləhətçi-mühasib., tel: (+99412)562-74-23

KOTİROVKA SORĞUSU

Satınalınan dəftərxana malların siyahısı

1. Kağız yapışdıran 150 ədəd

2. Qırmızı karandaş 110 ədəd

3. İş qovluğu "kağıztikən" 300 ədəd

4. İpli qovluq 300 ədəd

5. Qalın qovluq"Noki" 400 ədəd

6. Dəftərxana kitabı A-4 125 ədəd

7. Dəftərxana kitabı A-5 300 ədəd

8. Ştrix-qələm 200 ədəd

9. Toner 40 ədəd

10. PL.fayl-"Noki" 200 ədəd

11. Sıxıcı 32mm 200 ədəd

12. Qeyd Kağızı-ağ 120 ədəd

13. Qeyd Kağızı-rəngli 100 ədəd

14. Faks Kağızı 10 ədəd

15. Sənəd qabı 50 ədəd

16. Sənəd deşən 60 ədəd

17. Sənəd tikən 60 ədəd

18. Sənəd sökən 50 ədəd

19. Diyircəkli qələm 400 ədəd

20. Möhür üçün mürəkkəb 30 ədəd

21. Adi karandaş 400 ədəd

22. Stolüstü təqvim 100 ədəd

23. Plastik qovluq 300 ədəd

24. Kağız A-4 400 ədəd

25. Laminating puch film 65x95x(2x150) 100pes 256 ədəd

26. Laminating puch film 175mik70x100(200pes) 126 ədəd

27. Kalkulyator "Sitizen" 30 ədəd

28. Bloknot 50 ədəd

29. R'ngli toner 40 ədəd

30. Diyircəkli qələm celoTri-Mate 200 ədədKotirovka sorğusunun şərtləri

1. Malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas göstəricilərini təsdiq edən sənədlər və ya digər məlumatlar;.

2. Dövlət Satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 14-cü maddəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla malların (işlərin və xidmətlərin) zəruri texniki və keyfiyyət xüsusiyyətləri, o cümlədən planlar, çertyojlar və eskizlər, malın miqdarı (həcmi), əlavə xidmətlər, malların göndərilməsinin (işlərin görülməsinin, xidmətlərinin göstərilməsinin) yeri və müddətləri;

3. Malgöndərənlərin (podratçıların) kotirovkada qeyd olunan malların (işlərin və xidmətlərin) yerinə yetirilməsində təcrübəsi;

4. Satınalma müqaviləsinin şərtləri və tərəflərin imzalayacaqları müqavilənin forması;

5. Malların (işlərin və xidmətlərin) qiymətinə onların dəyərindən başqa, digər xərclərin (nəqliyyat, sığorta xərcləri, vergilər və rüsumlar) daxil edilə biləcəyi haqqında məlumat, tender təklifinin qiymətinin hesablanması və ifadə olunması üsulu;

6. Malgöndərənlərin (podratçıların) maliyyə vəziyyəti barədə müvafiq orqanlardan sənədi;

7. Kotirovka təklifləri verilməsinin son müddəti: 18.03.2019-cu il saat 17:00

8. Kotirovka təkliflərinin qüvvədə olma müddəti: 3 iş günü

Kotirovka təklifləri zərflərinin açılması yeri, günü və saatı: Baş Dövlət Texniki Nəzarət Xidmətində 19mart 2019-cu il, saat 11.00-da.

Satınalmaların təşkili ilə bağlı məlumat almaq üçün tender komissiyasının əlaqələndirici şəxsi: Məmmədova Sona Qoşun qızı-aparıcı məsləhətçi-mühasib., tel: (+99412)562-74-23