KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ BAŞ DÖVLƏT TEXNİKİ NƏZARƏT MÜFƏTTİŞLİYİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ

BAŞ DÖVLƏT TEXNİKİ NƏZARƏT MÜFƏTTİŞLİYİQƏBUL

Кənd Təsərrüfatı Nazirliyi Baş Dövlət Texniki Nəzarət Müfəttişliyinin rəhbərliyi tərəfindən vətəndaşların qəbulu

Qrafik

Vəzifəsi, adı, Soyadı Qəbul günləri Saat
Rəis – Ağakişi Alıyev Həftənin I,V günləri 15.00 - 17.00
Rəis müavini– Elşən Rzazadə Həftənin II,IV günləri 15.00 - 17.00
Baş məsləhətçi – Azər Qarayev Həftə içi hər gün 10.00 - 17.00
Aparıcı məsləhətçi – Sona Məmmədova Həftə içi hər gün 10.00 - 17.00
Aparıcı məsləhətçi – Həbib Əbilov Həftə içi hər gün 10.00 - 17.00
Baş məsləhətçi – Vüqar Əliyev Həftə içi hər gün 10.00 - 17.00