KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ BAŞ DÖVLƏT TEXNİKİ NƏZARƏT MÜFƏTTİŞLİYİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ

BAŞ DÖVLƏT TEXNİKİ NƏZARƏT MÜFƏTTİŞLİYİ

Hesabat

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Baş Dövlət Texniki Nəzarət Müfəttişliyi

2016-cı il üzrə illik Hesabatı!

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının aqrar-sektorunun inkişaf etdirilməsinin və ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin vacibliyini xüsusi olaraq qeyd etmişdir.

Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən aqrar islahatlar ölkədə kənd təsərrüfatı sahəsinin dinamik inkişafı üçün böyük zəmin yaratmışdır. Bunun nəticəsində aqrar sektorda əsaslı dəyişikliklər baş vermiş, yeni iqtisadi və mülkiyyət münasibətləri formalaşmış, normativ-hüquqi baza təkmilləşdirilmişdir.

Dövlət Müfəttişliyində 2015-ci ildə yaradılmış avtomatlaşdırılmış informasiya sistemində bütün növ kənd təsərrüfatı texnikalarının qeydiyyata alınması, qeydiyyatdan çıxarılması, texniki baxışın nəticələrinin və ipoteka yüklülüyünün qeydiyyatı, sürücülük vəsiqəsinin verilməsi (dəyişdirilməsi) və sair xidmətlər elektron qaydada təşkil edilmişdir. Mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq qeyd olunan avromatlaşdırılmış informasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi işləri 2016-cı ildə davam etdirilmiş və bu sistemlə digər dövlət orqanlarının elektron sisteminə inteqrasiya edilməsi 2017-ci ildə Müfəttişliyin iş planında nəzərdə tutulmuşdur.

Dövlət Müfəttişliyinin “texnaz.gov.az” saytı, “azerbashdovtexnaz @mail.ru” elektron ünvanı yaradılmışdır.

Dövlət Müfəttişliyində traktorların və digər nəqliyyat vasitələrinin dövlət qeydiyyatına alınması, qeydiyyat şəhadətnaməsinin və dövlət qeydiyyat nişanının verilməsi, texniki baxışın keçirilməsi, sürücülük vəsiqəsinin verilməsi üçün müraciətlərin və sənədlərin qəbulu kağız üzərində və paralel olaraq elektron qaydada təşkil olunmuşdur.

Dövlət Müfəttişliyinin fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq, avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi texnikaların qeydiyyata alınması, qeydiyyatdan çıxarılması, ipoteka ilə yüklülüyü, qeydiyyat şəhadətnaməsi və dövlət nömrə nişanının verilməsi, texniki baxışdan keçirilməsi, bütün bu proseslərin izlənilməsi və lazımi hesabatların hazılanması, texnikaların parametrlərinə görə operativ axtarışarın təmin edilməsinə imkan yaratmışdır. Həmçinin bütün qeydiyyat sənədləri (qeydiyyat şəhadətnamələri və talonları) sürücülük vəsiqələri elektron sistem vasitəsilə hazırlanır, bu da mülkiyyətçilərin (sahibkarların) vaxt itkisinin və digər neqativ halların qarşısını alınmasında müstəsna rol oynayır.

2016-ci ildə Dövlət Müfəttişliyində texnikaların ixtisaslı kadrlar tərəfindən idarə olunması məqsədilə sürücülük kurslarını bitirmiş vətəndaşlardan imtahanların qəbulu, sürücülük vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi ilə əlaqədar müraciətlərin elektron qaydada qəbul olunması təmin edilmişdir. Bu sahədə respublikanın on iki bölgəsində (Bakı, Sumqayıt, Quba, Bərdə, İmişli, Goranboy, Ağsu, Qazax, Şəki, Şirvan, Masallı, Qəbələ) imtahan-qeydiyyat şöbələri yaradılmışdır ki, bu da vətəndaşların regionlar üzrə imtahanların test üsulu ilə tam şəffaflığın təmin edilməsinə imkan yaradır. Həmçinin traktor və digər mexaniki nəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququ verən sürücülük vəsiqələrini vermək üçün nəzəri imtahan qəbulu test üsulu ilə proqramlaşdırılaraq Dövlət Müfəttişliyinin elektron informasiya bazasına (AİS) inteqrasiya edilmişdir.

“Aqrolizinq” ASC-nin elektron sistemi ilə Dövlət Müfəttişliyinin avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin bir-biri ilə inteqrasiyası təmin edilmişdir. Belə ki, “Aqrolizinq” ASC-yə məxsus yeni texnikalar müfəttişlikdə qeydiyyata alınarkən bütün qeydiyyat məlumatları “Aqrolizinq” ASC-nin elektron sisteminə daxil olur və əksinə “Aqrolizniq” ASC-i ilə sahibkar arasında bağlanmış müqavilələr birbaşa Dövlət Müfəttişliyinin elektron sisteminə daxil olur. Bu da texnikanın qeydiyyat sənədlərinin hazırlanmasının qısa müddətdə başa çatdırılmasına şərait yaradır.

2016-ci ildə Dövlət Müfəttişliyində texnikanın qeydiyyata alınması üçün 5032 ədəd müraciət daxil olmuş, 29000 ədəd saz texnika dövlət texniki baxışdan keçirilmiş və 43 ədəd ipotekaya yüklü texnika qeydiyyata alınmışdır. Həmçinin, sürücülük vəsiqəsinin verilməsi və dəyişdirilməsi üçün 3751 müraciət daxil olmuş və icrası təmin edilmişdir ki, bu da ötən ilə nisbətən 3 dəfədən də artıqdır. Bu göstəricinin yüksək olmasında müfəttişliyin “Səyyar Xidmət”inin böyük rolu olmuşdur.

Xəzinədarlıq Agentliyi orqanlarında açılmış Dövlət Müfəttişliyinin xüsusi hesabına “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respunlikası qanununun tələblərinə uyğun olaraq müfəttişlər tərəfindən hüquqi və fiziki şəxslərə göstərilən xidmətlərə görə 2016-ci il ərzində 442257 manat məbləğində dövlət rüsumu daxil olmuşdur.

“Baş Dövlət Texniki Nəzarət Müfəttişliyi haqqında” Əsasnamənin 3-cü hissəsində müəyyən edilmiş vəzifələrin yerinə yetiriliməsini təmin etmək məqsədilə Dövlət Müfəttişliyi tərəfindən ərizə formasının, özüyeriyən texnikaların dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin, müayinə aktının, asma və qoşulan texnikaların dövlət qeydiyyatı talonunun, dövlət texniki baxışının keçirilməsi üçün talonun müasir standartlara cavab verən xüsusi qoruyucu elementləri olan nümunələri hazırlanmış və Nazirliyin 2016-cı il “11” yanvar tarixli “01” nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş və qeyd olunan sənədlər bu gün respublika üzrə tətbiq edilməkdədir.

Respublikada qeydiyyata alınmış texnikaların öz istismar müddətini başa vurduğunu, ətraf mühitin çirklənməsini, təhlükəsizlik və məhsul itkisi baxımında əlverişsiz olduğunu nəzərə alaraq istismar müddəti çoxdan başa çatmış texnikaların qanuna müvafiq silinməsi üçün (illər üzrə) komissiya təşkil etmək və bu məqsədlə müvafiq orqanlar qarşısında məsələ qaldırılması məqsədəuyğun olardı.

Baş Dövlət Texniki Nəzarət Müfəttişliyi tərəfindən daşınar əmlakın reyestrində 31.12.2016-cı il tarixə cəmi 68672 ədəd mexaniki nəqliyyat vasitələri və onun qoşquları, o cümlədən özüyeriyənlər 53069 ədəd, traktor yedəyi 7450 ədəd, asma qoşulan 8108 ədəd, stasionar qurğular 45 ədəd qeydiyyata alınmışdır.

Bunlardan istehsal illəri üzrə: 1956-1980-cı il 5300 ədəd; 1981-1990-cı il 29.000 ədəd; 1991-2000-ci il il 8500 ədəd və 2001-2016-ci il 26872 ədəd təşkil etmişdir.

Texnikaların istismar müddəti 8-12 il olduğunu nəzərə alsaq və respublika üzrə qeydiyyata alınmış texnikalardan 26872 ədədi (ümumi texnikaların 40%-i) istismara yararlıdır. Bu da texnika parkının əsaslı yenilənməsi və ətraf mühiti qorumaq üçün köhnə texnikaların silinməsi üçün zərurəti yaranır.

Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 340-cı maddəsində “Kənd təsərrüfatı texnikasının dövlət qeydiyyatının aparılması, texniki baxışın keçirilməsi və texnikanın sazlığı haqqında sənədin verilməsi qaydalarının pozulması” ilə bağlı inzibati tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur.

Bu tədbirlərin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 18 noyabr 2016-cı il tarixli 466 nömrəli Qərarı ilə inzibati xəta haqqında protokolun, səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) tərəfindən inzibati xəta haqqında işə baxılarkən çıxarılan qərarın və inzibati xəta haqqında işin aidiyyəti üzrə göndərilməsi barədə qərardadın formaları təsdiq edilmişdir.

Dövlət Müfəttişliyi tərəfindən yuxarıda qeyd olunan maddənin və qərarın icrasına 2017-ci ilin yanvar ayından başlanılmışdır.

Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, Dövlət Müfəttişliyinin 19İ nömrəli 26 aprel 2016-cı il tarixli əmrinə əsasən yerlərdə traktor sürücüsü vəsiqələrinin qısa müddətdə dəyişdirilməsi üçün “Səyyar Xidmət” qrupu yaradılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin strukturuna daxil olan Baş Dövlət Texniki Nəzarət Müfəttişliyi vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin daha asan və şəffaf həyata keçirilməsi məqsədilə Səyyar Xidmət Qrupu artıq Quba, Qazax, Bərdə, Şəki, Şirvan, Masallı, Ağsu, Göy-göl, Qobustan, Saatlı, Beyləqan, Cəlilabad, Zərdab, Lerik rayonlarında 3000-dən artıq etibarlılıq müddəti bitmiş sürücülük vəsiqələri müasir standartlara uyğun sürücülük vəsiqələri ilə əvəz edilmişdir. Bununla bərabər qeyd etmək lazımdır ki, “Səyyar Xidmət” qrupu 2017-ci ildə də respublikanın bütün rayonlarında kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan mexanizatorların sürücülük vəsiqələrinin verilməsini, dəyişdirilməsini və qeydiyyatdan yayılmış texnikaların qeydiyyata alınmasını müntəzəm olaraq həyata keçirəcəkdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, 2016-cı ilin hesabat dövründə əmək funksiyalarını vaxtında və layiqincə yerinə yetirmədiklərinə görə Gəncə şəhər, Abşeron, Şəmkir və Qusar rayonunlarının Dövlət Texniki Nəzarət Müfəttişliyinin müfəttişləri işdən azad edilmiş, Tovuz, Ağcabədi, Beyləqan, Oğuz rayonlarının müfəttişlərinə töhmət verilmiş və Ağstafa, Zaqatala, Sabirabad, Cəlilabad rayonlarının müfəttişlərinə isə xəbərdarlıq edilmişdir.

Baş Dövlət Texniki Nəzarət Müfəttişliyi öz fəaliyyətində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin əsasnaməsini, Nazirliyin hüquqi aktlarını, Dövlət Müfəttişliyin Əsasnaməsini öz fəaliyyətində rəhbər tutaraq irəli gələn məsələlərin yerinə yetirilməsi üçün bundan sonra da lazımi tədbirlər görəcəkdir.